SelectaDNA Trace

SelectaDNA Trace - na ochranu a identifikáciu vzácnych kovov a exteriérových zariadení a náradia

SelectaDNA Trace je vyspelá technológia značenia majetku na značenie majetku a infraštruktúry. Skladá sa zo skupiny keramických častíc a tisícov holografických mikrobodiek. Pri väčších odberoch si môže zákazník zadať do výroby aký text (názov, logo) chce v mikrobodkách mať. Pri menšom odbere je Trace nositeľom jedinečného - neopakovateľného kódu pre jednoznačnú identifikáciu majiteľa.

Častice je možné čítať našim špeciálnym skenerom, ktorý osvietením zmerá ich lom svetla. Skener je jednoduchý na obsluhu a nepotrebuje žiadne špeciálne schopnosti.

SelectaDNA Trace skener môže byť priamo naprogramovaný tak, že po nasnímaní kódu z aplikovanej emulzie môže zobraziť ihneď meno vlastníka.

SelectaDNA Trace spray obsahuje UV nosič, takže jednoduchým osvietením UV svietidlom na označenú vec modrý fluorescenčný povrch indikuje prezenciu Trace roztoku. Kód (identifikácia) Trace roztoku môže byť prečítaný Trace skenerom z povrchu označenej veci alebo odobratím vzorky emulzie a prečítaním skenerom neskôr. Mikroskopom je možné priamo prečítať z mikrobodky meno vlastníka / spoločnosti.

Táto unikátna schopnosť identifikovať SelectaDNA Trace kódy a mikrobodky bez potreby laboratórnej analýzy výrazne odlišuje SelectaDNA Trace od iných chemických značení.

SelectaDNA Trace môže pomôcť firmám a organizáciam v nasledujúcich oblastiach:

Krádeže kovov z:

 • údržbových firiem
 • firiem technických služieb
 • železničnej infraštruktúry
 • štátneho majetku (dopravné značenie, odvodňovacie kanály, kanalizačné poklopy..)
 • súkromných firiem
 • výkupní kovov
 • kostolov (medené strechy, pamätné plakety...)

 

Krádeže náradia zo:

 • stavenísk
 • požičovní strojov a náradia
 • mestských zariadení
 • rôznych dielní a výrobných závodov
 • firiem
 • fariem

 

Strana 1 z 1:    4 Items


Strana 1 z 1:    4 Items