Ochrana kovov

Jedným z najčastejších krádeží sú krádeže kovov. Meď, olovo, nerezová oceľ, hliník a použité železo sú objektom zlodejov za účelom rýchleho získania hotovosti. Vzrastajúci záujem spracovateľov o tieto kovy stále zvyšuje ich hodnotu. Krádeže medi sú obzvlášť časté. Zlodeji rozoberajú a kradnú časti plynových potrubí, elektrické kabeláže, medené káble, bleskozvody, ktoré kradnú z nestrážených a opustených priestorov, priemyselných budov, kancelárii, stavenísk, ale aj z verejných priestranstiev. Kovy sú potom predané do zberní kovov.

Boj proti krádežiam kovov

Použitím SelectaDNA forenzných označovacích produktov môže v prvom rade pomôcť zabrániť krádežiam kovov. V prípade, že aj napriek varovným značkám bude kriminálny čin spáchaný, SelectaDNA produkty jednoznačne identifikujú zodpovedné osoby za krádež kovov a polícia má jednoznačný dôkaz na privedenie páchateľov pred súd.

Krádeže kovov na železniciach

Krádeže koľajníc sú stále častejším javom, čo prináša veľmi vysoké straty a čo viac - ohrozujú sa tým ľudské životy. Vo Veľkej Británii krádeže káblov zo železníc stálo ekonomiku VB 1 bilión libier, denne zaznamenajú 8 pokusov krádeží kovov na železniciach denne. Tieto krádeže taktiež spôsobili meškanie alebo zrušenie viac ako 35 000 spojov  za posledný rok. Na Slovensku je situácia podobná. Krádeže kovov na železniciach sú takmer denným javom.

PRÍKLADY ZO SVETA

Koľajnice a elektrické káble patriace národnému operátorovi železníc v Holandsku sú úspešne chránené od krádeží pomocou SelectaDNA Trace. Túto špeciálnu SelectaDNA emulziu obsahujúcu keramické mikrobodky používa operátor železníc ProRail BV na zníženie krádeží kovov železničných zariadení ako napr. medené káble, koľajnice a ich časti, kryty signalizačných zariadení a pod. Táto pokroková technológia pomáha polícii získať okamžitý forenzný dôkaz odkiaľ ukradnutý materiál pochádza a umožňuje im páchateľa úspešne obžalovať a súdne stíhať. 

SelectaDNA Trace používajú na ochranu železničnej infraštruktúry taktiež Nemecká národná železničná spoločnosť Deutsche Bahn a vo Veľkej Británii Network Rail.

Boj proti vykrádačom kostolov

V súčasnosti sa zlodeji nevyhýbajú ani takým miestam ako sú kostoly, ktoré pravidelne zaznamenávajú krádeže vzácnych obrazov, sôch a iných vzácnych predmetov. Zriedkavé nie sú ani krádeže medených striech a odkvapov.

Napr. vo Veľkej Británii je každý deň napadnutých 7 kostolov. Zlodeji sa zameriavajú najmä na krádeže medených striech, čím spôsobujú obrovské škody vrátane zatekania striech a celých kostolov, pretože meď strhávajú zo strechy nešetrne.Stovky kostolov po celej VB teraz používa SelectaDNA masť a SelectaDNA Trace na ochranu cenných kovových striech, žľabov a dokonca zvonov! SelectaDNA masť je neviditeľná emulzia s jedinečným kódom, ktorá sa prenesie na páchateľove ruky a šatstvo pri manipulácii s potretým predmetom. Masť je takmer nemožné odstrániť. Na vyhľadávanie stôp masti na podozrivých osobách sa používa UV svetlo. Páchateľ je potom nepopreteľne spojený s konkrétnym činom.

PRÍKLAD Z PRAXE

Jedným z kostolov benefitujúcich zo SelectaDNA ochrany je Kingsdown Methodist kostol vo West Ealing v Londýne, ktorý bol predtým v Decembri 2010 3x vykradnutý, spáchaná škoda bola 14 000 libier.

Po týchto udalostiach bola SelectaDNA masť aplikovaná na všetky kovové predmety v kostole a von umiestnili výstražné tabule.

Je dokázané, že použitím SelectaDNA masti sa zníži počet krádeží z pre zlodejov atraktívnych budov ako sú napr. kostoly. Odkedy je použitá SelectaDNA masť v Ealing oblasti, neboli reportované žiadne krádeže z ochránených kostolov!

Ochrana kovov na verejných priestranstvách

Jedným z najproblematickejších oblastí krádeže kovov sú krádeže mestských a štátnych vybavení verejných priestranstiev ako napr. kovových častí z údržbových šácht, kanalizačných poklopov, mestského kovového mobiliáru, cestného značenia, sôch a pamätných tabúľ. Výdavky miest a štátu na nápravu škôd po krádežiach kovov sú každoročne veľmi vysoké. No krádeže kovov nepredstavujú len finančné ujmy, ale napr. nechránené kanalizačné otvory sú taktiež vysokým nebezpečenstvom pre verejnosť a vozidlá.

PRÍPAD Z PRAXE

V anglickom meste Sunderland používajú SelectaDNA masť a SelectaDNA Trace na označenie kanalizačných poklopov, ktoré majú vo výkupniach kovov vysokú hodnotu. Polícia informovala výkupne kovov v meste a v okolí o mestskej schéme značenia a taktiež ich varovala pred rizikami výkupu takto označených a ukradnutých kanalizačných poklopov. Používanie SelectaDNA, ktorá obsahuje identifikujúce mikrobodky a forenzné označenie zabezpečí, že pre predávajúcich bude veľmi ťažké a riskantné predať ukradnuté predmety do zberných surovín.