Ochrana firiem, obchodov a prevádzok

Každoročne sú rôzne firmy a predajne obeťou kriminálnych činov krádeží v miliónoch eur. Prevádzky McDonald’s v Holandsku a taktiež benzínové čerpacie stanice, outlety a zlatníctva vo Veľkej Británii všetky zaznamenali výrazné zníženie vlámaní, prepadov a lúpeží vďaka SelectaDNA sprayovému systému.

 

Boj proti krádežiam a lúpežiam v predajniach

SelectaDNA sprcha je spray proti votrelcom. Je veľmi efektívny v prevencii a ochrane komerčných priestorov. Obsahuje forenznú DNA na spojenie páchateľa priamo s trestným činom. Spray je považovaný za jeden z najefektívnejšíchpôsobov ochrany proti komerčným vlámaniam, krádežiam a lúpežiam.

Spray pri aktivácii vystriekne hi-tech forenzný roztok na votrelcov. Roztok obsahuje UV nosič a unikátny DNA kód, ktorý páchateľa nepopreteľne spojí s konkrétnym kriminálnym činom. Stopy DNA roztoku zostanú na pokožke, vlasoch a oblečení páchateľa a z nich je možné prečítať unikátny kód priestoru, v ktorom bol roztok použitý alebo môže byť odobratá vzorka a zaslaná na analýzu do laboratória. Roztok je neviditeľný a neškodný, ale UV stopy a DNA zostanú v záhyboch pokožky a na odeve útočníka týždne.

Polícia UV svetlom vyhľadá stopy UV nosiča na podozrivých osobách a keď ich nájde, môžu vzniesť obvinenie voči tejto osobe. Polícia častokrát vie ktoré osoby spáchali konkrétny trestný čin, ale nemajú usvedčujúce dôkazy,že sa podozrivý nachádzal na mieste činu. SelectaDNA jednoznačne a nevyvrátiteľne takýto dôkaz poskytne! 

 

PRÍPADY V ZLATNÍCTVACH

Vykrádači zlatníctiev bez odmeny

Lúpežná skupina, ktorá okrádala zlatníctva v Lancashire v Anglicku bude pri ich lúpeži postriekaná najnovšou proti-kriminálnou sprayovou technológiou, vďaka montáži SelectaDNA sprchových sprayov. Tri zlatníctva v Darwene, Východnom Lancashire, ktoré boli pravidelne vykrádané, sú odteraz ochránené SelectaDNA sprayom, ktorý postrieka tekutý poprašok na útočníkov. Miestna polícia ocenila ochrannú hodnotu spraya a vyhlásila, že potenciálny páchateľ si dobre rozmyslí, či podstúpi takéto riziko. Od montáže sprayového zariadenia v máji 2010 v týchto zlatníctvach nezaznamenali žiadne pokusy a ani vlámania do predajní.

PRÍPADY V BANKÁCH

Bezpečné prevádzky bánk

Na Novom Zélande bol sprayový systém inštalovaný vo všetkých 181 pobočkách Banky Nového Zélandu (BNZ). Od tejto inštalácie v Marci 2010 v BNZ neboli doteraz žiadne vlámania a krádeže! Banka Nový Zéland je prvou spoločnosťou na NZ, ktorá používa sprayový systém. BNZ vyžadovala adaptabilný, neobťažujúci bezpečnostný systém, ktorý by bolo možné aplikovať na rôzne typy prevádzok. Jednou zo základných požiadaviek bola potreba aplikovania ochranného systému na všetky prevádzky. SelectaDNA dokázala, že je nákladovo-efektívny model pre veľké operácie nielen pri počiatočných nákladoch, ale aj v nasledujúcej prevádzke a servisovaní. BNZ inštaluje dobre viditeľné varovné značky a nálepky, že priestory sú chránené SelectaDNA na odradenie potenciálnych lupičov. Odraďujúci aspekt bol dôležitým pre banku keď zvažovala formu ochrany zamestnancov, zákazníkov a majetku. Bezpečnostný manažér prehlásil, že na Novom Zélande nie je nič, čo by bolo tak inovatívne a poskytovalo tak vysoký odstrašujúci efekt proti spáchaniu zločinu ako je SelectaDNA.

PRÍPADY V LEKÁRŇACH

Kriminalita v predajniach znížená na nulu

Najväčšia sieť lekární v Glasgowe úspešne ochránila cenný tovar na viac ako 6 mesiacov po inštalácii sprayového systému proti votrelcom. Predtým sa do prevádzok vlámali 6x do mesiaca a vždy spôsobili veľkú škodu. Od inštalácie sprayového systému nezaznamenali žiadne vlámania. SelectaDNA sprayový systém poskytuje obchodníkom a prevádzkarom v týchto ´zraniteľných´oblastiach pridanú ochranu a pokoj mysle. Faktor strachu z DNA medzi kriminálnikmi je veľmi vysoký, pristorom  chránených SelectaDNA sa zďaleka vyhýbajú.

PRÍPADY V REŠTAURÁCIACH

McDonalds zvyšuje bezpečnosť

Sieť reštaurácii McDonalds inštalovala v Novom Južnom Walese v Austrálii SelectaDNA spraye na zvýšenie bezpečnosti. Sú napojené na už existujúci bezpečnostný systém.Hovorca McDonaldu vyhlásil, že SelectaDNA sprayový systém predstavuje najnovšiu bezpečnostnú technológiu, ktorá sa osvedčila ako veľmi účinná prevencia zločinu na rôznych svetových trhoch.