Ochrana majetku

Každý má majetok, ktorý má pre neho hodnotu a chce si ho chrániť - od vecí v domácnosti ako napr. TV, elektronické zariadenia, šperky a starožitnosti až po firemný majetok vrátane počítačov, notebookov a inej širokej škály cenných vecí, ktoré si entita chce jedinečne identifikovať a ochrániť pred krádežou.

Boj proti krádežiam majetku

SelectaDNA je forenzný označovací systém, ktorý je dodávaný v súpravách pre domáce alebo komerčné použitie. Pre každého zákazníka je SelectaDNA produkt - emulzia špeciálne a jedinečne DNA kódovaná. Aplikuje sa jednoduchým spôsobom na akýkoľvek cenný predmet. Emulzia obsahuje tisícky mikrobodiek s jedinečným kódom, ktoré umožňujú polícii za použitia mikroskopu jednoducho a rýchlo identifikovať označenú vec. Ak je táto vec ukradnutá a následne nájdená, polícia vie predmet presne spojiť s miestom činu, nájsť majiteľa veci a vrátiť mu ju, ale taktiež môže usvedčiť páchateľa zo spáchania tohto konkrétneho zločinu.

SelectaDNA je použitá ako prevencia a ochrana pred krádežami nielen vo viac ako 1000 domácností vo Veľkej Británii ale aj vo veľa školách, nemocniciach a firmách.

 

VYKRÁDANIE DOMÁCNOSTÍ

83% -né zníženie vlámaní

Systém znižovania kriminality v severnom Manchestri za použitia SelectaDNA označovania bol obrovsky úspešný a znížil počet vlámaní o impresívnych 83%. Systém prevencie začlenilo 700 domácností a základnú školu vo Fairway, New Moston v marci 2010 a výsledky dosiahli ciele manchesterskej polície (v spolupráci so samosprávou Manchestra).  Nielenže tento systém ochrany výrazne znížil vlámania, ale taktiež zvýšil pozitívne povedomie a dôveru verejnosti voči miestnej polícii. Miestny policajný team dodal súpravy do domácností v najviac ohrozených uliciach a pomohli obyvateľom aplikovať SelectaDNA na ich cennosti. Inšpektor Parkin povedal: " Obyvatelia tejto lokality pozitívne prijali tento systém ochrany ako zlepšenie prostredia, v ktorom žijú. Fakt, že miestna polícia bola viac viditeľná na uliciach a chodila od dverí k dverám a poskytovala rady o prevencii proti lúpežiam a taktiež radila ako označiť cenné veci, pomohla obyvateľom spoznať policajtov slúžiacich v ich okrsku a zvýšila pocit bezpečnosti a dôvery. " Pokračoval: "Sme veľmi potešení výsledkami tohto systému. 83% - ný pokles vlámaní za použitia SelectaDNA prekročil viac ako boli naše očakávania." 

 

PRÍPADY V BIZNISE

Vlámania a krádeže vo farmaceutickej spoločnosti dosiahli NULU

Farmaceutický gigant GlaxoSmithKline (GSK) používa SelectaDNA na označenie všetkého svojho elektronického zariadenia vo svojich budovách v západnom Londýne. Dva roky po tom ako začali označovať všetok majetok produktmi SelectaDNA, reportovali NULOVÉ vlámania a krádeže do firmy. Spoločnosť používa SelectaDNA na označenie všetkých notebookov, hodnotných projektorov v troch svojich najväčších sídlach. Bezpečnostný manažér GSK dáva súpravy priamo IT zamestnancom, ktorí označia všetky zariadenia ihneď po inštalácii. Taktiež oceňuje fakt, že ak by niektoré zo zariadení bolo ukradnuté a skončilo by v online predaji alebo v second-handovom obchode, polícia by mohla zariadenie zoskenovať a 100% overiť odkiaľ pôvodne pochádza.

PRÍPADY V ŠKOLE

Škola je zóna bez krádeží

Šesť mesiacov po otvorení novej "super" strednej školy Wirral, ktorá označila všetky cenné ICT zariadenia so SelectaDNA boli reportované NULOVÉ krádeže alebo vlámania. Pred tým ako nová škola Woodchurch High School s investíciou 25 miliónov libier otvorila svoje brány po prvýkrát v Septembri 2010, zamestnanci označili všetky školské informačné a komunikačné technológie vrátane počítačov, notebookov a iné zariadenia SelectouDNA. Hovorca mestského úradu povedal, že hľadali produkt, ktorý by nielenže zastavil krádeže, ale ktorý by bol prevenciou ešte predtým ako sa niekto pokúsi odcuziť majetok alebo vlámať sa do priestorov školy. Woodchurch stredná škola je len jednou z veľa škôl vo Veľkej Británii, ktorá používa forenzné značenie na prevenciu krádeží a ochranu majetku. Všetkých 300 škôl v okolí Oxfordshire sú ochránené SelectaDNA produktmi, taktiež ako školy v london Borough of Havering a viac ako 170 škôl v Dorsete.

PRÍPADY V NEMOCNICI

Dozor nad medicínskym zariadením

Tisíce medicínskych predmetov a zariadení bolo označených v nemocniciach v Londýne za účelom zvýšenia efektívnosti vynaložených nákladov a odlákania od krádeže. Viac ako 20 000 medicínskych predmetov patriacich jednej z najväčších národných nemocníc vo VB boli fornezne označené so SelectaDNA ako súčasť prebiehajúcej iniciatívy zlepšenia menežmentu nástrojov a prevencie voči kriminalite. Univerzitné Združenie Londýnskych Nemocníc (UCLH) implementovalo nové nariadenia na zaobstarávanie a narábanie s medicínskymi zariadeniami. SelectaDNA forenzný označovací program umožní, že prípadné ukradnuté predmety z nemocníc ako napr. počítače, notebooky, monitory, tlačiarne a medicínske zariadenia budú navrátené. Riaditeľ klinického inžinierstva potvrdil, že SelectaDNA sa používa na označenie každého jedného nemocničného predmetu bez ohľadu na jeho hodnotu.