Referenčné vyjadrenie - Olomoucké Arcibiskupstvo

Tuesday, 27 November 2018

ARCIBISKUPSTVÍ  OLOMOUCKÉ

Wurmova 9, pošt. schr. 193, 771 01 Olomouc

 

2. dubna 2012    

 

Referenční vyjádření

 

V posledních dvaceti letech, kdy byly po roce 1989 otevřeny hranice a kdy se Česká republika stala součástí evropského prostoru, se bohužel často potýkáme                 s  vykrádáním historicky cenných mobiliářů našich kostelů. Jsme nuceni se více zaměřovat na ochranu a na budování zabezpečovacích systémů našich objektů.               I přes zabezpečovací elektronické systémy dochází stále k dalším krádežím a vidíme, že zejména cenné památky nemáme dostatečně chráněny. Kriminalita v České republice neustále narůstá. Z tohoto důvodu jsme velmi přivítali Vaši nabídku  Arcibiskupství olomouckému na ochranu majetku na bázi syntetické DNA ( Selecta DNA označovací soupravy). Byly jsem pozváni na prezentaci tohoto nového systému. Zde nám  bylo vysvětleno, na jakém principu systém pracuje a jak se používá. Ujistili jsme se o jeho vhodnosti použití i na ty nejcennější umělecké předměty. Ve spolupráci se Zlínskou policií jsme poté označili ty nejcennější památkově chráněné předměty ve Zlínském kraji, které jsou součástí výbavy našich římskokatolických kostelů – sochy, obrazy, kalichy, monstrance, relikviáře atd…Předměty jsme označovali na skrytých, ne pohledových, místech – obrazy na zadní straně plátna – ne zepředu na malbu, sochy ze zadní strany na vhodných místech ( ne na zlacené části – označovací gel obsahuje malé množství vody, která není vhodná pro zlacené povrchy soch a řezeb, proto jsme na označení vybírali místa bez zlacení), kalichy a monstrance jsme označovali na spodní vnitřní straně nohy. Označovací gel je po rychlém zaschnutí průhledný, téměř neviditelný. Proto je vhodný k použití i na cenných předmětech a není rušivým zásahem  na historické památce.

Jednoznačně tedy můžeme, po zkušenosti s výše uvedeným použitím – vyjma zlacených povrchů plátkovým zlatem na dřevě, konstatovat, že po použití systému Selecta DNA – označovacího gelu nedošlo k žádné nečekané reakci na vzácných předmětech, předměty jsou v původním nepoškozeném stavu. Neocenitelnou vlastností systému DNA - v případě ztráty předmětu a jeho opětného nálezu není třeba vypracovávat zdlouhavé posudky, protože značka DNA dostatečně průkazně identifikuje předmět i jeho majitele. V tomto spatřujeme zásadní přednost. Z dlouholeté zkušenosti s krádežemi můžeme říci, že jednou z hlavních nesnází při nálezu odcizeného předmětu je problém najít jeho majitele. DNA je jasná identifikace předmětu včetně označení vlastníka předmětu. Další důležitou předností systému DNA je skutečnost, že se jedná o mezinárodní systém ochrany majetku. Naše odcizené předměty většinou často končí v síti zahraničního obchodu se starožitnostmi. Značka DNA pomůže identifikovat vlastníka i v celosvětovém prostoru.

 Z výše uvedených důvodů můžeme tedy  jednoznačně prohlásit, že velmi oceňujeme důmyslnost zabezpečovacího systému Selecta DNA i včetně jeho vhodnost pro použití na cenné umělecké památky. Tento propracovaný systém ochrany nám poskytuje větší jistotu zabezpečení památky, protože je to patent s celosvětovou působností. Jsme rádi, že jsme měli příležitost ke zkušenosti s tímto špičkovým zabezpečovacím systémem a nezbývá, než ho doporučit i k širšímu použití.

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

                                                                Mgr. Alena Jemelková

                                               za památkové oddělení Arcibiskupství olomouckého