V Greenwichi bytové vlámania klesli o 85 %

Wednesday, 21 November 2012

LONDÝN, GREENWICH                                                         

„Používanie SelectaDNA na majetku poskytlo nákladovo veľmi efektívne riešenie na elimináciu rozmanitej majetkovej kriminality páchanej hlavne cez noc. Výsledkom tohto kolektívneho prístupu ku kriminalite je, že v označenej lokalite (štvrť GREENWICH) sa stáva oveľa bezpečnejším miestom pre podnikateľské subjekty a tiež ich zamestnancov.“

Oblasť zahrňujúca približne 500 domov bola identifikovaná ako vhodná na pilotný test, ktorý umožní polícii vyhodnotiť účinnosť SelectaDNA.

Greenwich Police oslovila spoločnosť Selectamark po identifikácii oblasti s častým výskytom vlámaní v oblasti Woolwich Dockyard v londýnskej štvrti Greenwich

SelectaDNA bola aplikovaná takmer na všetok majetok v oblasti s častým výskytom vlámaní, v ktorej bol zaznamenaný vysoký počet opakovaných obetí trestnej činnosti. Súpravy sa ujali vynikajúco, pričom s označením svojho majetku súhlasilo viac ako 95 % obyvateľov.

Následne boli použité exterierové a interierové informačné nápisy, plagáty a nálepky na odradenie páchateľov trestných činov od ich aktivít  a tiež bolo zabezpečené pokrytie významnými médiami.

VÝSLEDKY - RIEŠENIE

85-percentné zníženie miery vlámaní       -       2000 súprav SelectaDNA

60-percentné zníženie krádeží z vozidiel   -       600 kľúčenkových UV svetiel

50-percentné zníženie krádeží samotných vozidiel


 
Na základe uvedených výsledkov polícia vo štvrti Greenwich zakúpila ďalších 1500 súprav na poskytnutie ďalším oblastiam a obetiam vlámaní.