Policajné súpravy

V prípade záujmu vieme dodať min. 50 SelectaDNA súprav s množstevnou zľavou pre policajné a vojenské zložky, bytové spoločenstvá, samosprávy, miestne časti a organizácie. Prosím kontaktujte nás s návrhom schémy spolupráce.

Tu je zopár užitočných a dôležitých poznámok pre organizátorov projektov na distribúciu a prezentáciu používania produktov SelectaDNA:

 • Označte všetok majetok, ktorý môže byť potenciálne ukradnutý
 • Označené môže byť čokoľvek okrem výrobkov z papiera a látky. Najdôležitejšie predmety na označenie sú elektrické a elektronické zariadenia ako napr. televízory, notebooky, hi-fi súpravy a pod.
 • Uistite sa, že miesto, na ktoré chcete naniesť označovaciu emulziu je čisté, suché a bez kontaminácii ako je napr. leštidlo
 • Ak hrozí nebezpečenstvo úrazu, odpojte elektrické zariadenia zo zásuvky
 • Pred použitím dobre potraste nádobkou, aby sa mikrobodky rovnomerne premiešali s emulziou
 • Naneste jednu tenkú vrstvu do záhybov a kútov predmetu, tak aby v prípade pokusu o odstránenie ostali stopy náteru na odobratie vzorky a analýzu. Ak je to možné, vyhnite sa nanášaniu na hladké a rovné plochy. Aj napriek tomu, že náter zaschne približne za 30 min., úplné zaschnutie trvá približne týždeň.
 • Ak označujete predmety v exteriéri, naneste roztok na miesto, ktoré nebude vystavené priamemu slnečnému žiareniu- napr. na spodnú časť rámu bicykla.
 • Nakoľko je roztok priľnavý, neaplikujte SelectaDNA na žiadne pohyblivé častice (skrutky, pánty, kĺby..)
 • Vyhnite sa kontaminácii a po použití umyte aplikátor, aby ostal mäkký pre ďalšie použitie
 • Umiestnite a nalepte výstražné tabule alebo nálepky na viditeľné miesta ako napr. predné okná a vstupné dvere. Je to veľmi dôležitá časť procesu prevencie proti kriminalite!
 • Zabezpečte, aby každý majiteľ označeného majetku vyplnil registračný formulár do Databázy označeného majetku a podpísal ho 
 • K registračnému formuláru priložte jeden z 3-och čiarových kódov
 • Vypísané registračné formy zoberte so sebou - nenechávajte ich majiteľom, aby sa formuláre nestratili alebo aby ich nezabudli zaslať späť! Odovzdajte / zašlite formuláre zástupcovi  spoločnosti PPZ System s.r.o.

 

 

Strana 1 z 1:    12 Items


Strana 1 z 1:    12 Items