Kontakt

PPZ SYSTEM s.r.o.
018 55 Tuchyňa 269
Slovenská Republika, Tel:+421/(0)42 4492408

 

Jaroslav Mikoláš - konateľ

+421 / (0)911 443 494 
mikolas@selectadna.sk

 

Petra Pivková - coordinátor

+421 / (0)911 942 899

pivkova@selectadna.sk

 

Všeobecné informácie

info@selectadna.sk


Slovenská Republika

IČO: 44 809 034, IČ DPH: SK2022831140

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Trenčín, Oddiel S.r.o., Vložka číslo 21712/R

Bankové spojenie: VUB a.s,  Pobočka: Dubnica nad Váhom

Č.ÚČTU:                  IBAN : SK20 0200 0000 0026 0772 2658


Meno a priezvisko: *
Firma: *
Telefónne číslo: *
E-mail: *
Predmet: *
Správa: *