Podstata SelectaDNA produktov

SelectaDNA produktové portfólio sa skladá z rôznych emulzí a roztokov obsahujúcich jedinečný DNA kód, ktoré môžu byť použité na označenie alebo rozlíšenie vecí, majetku alebo páchateľov.

Každý DNA kód použitý v SelectaDNA produktoch je absolútne unikátny, takže každý označovací produkt má svoj neopakovateľný kód.

SelectaDNA produkty obsahujú skutočnú DNA, ale aby bola rozlíšená od ľudskej DNA, je označovaná ako "syntetická". SelectaDNA je jednoduchá séria unikátnych kombinácií A (Adenine), C (Cytosine), G (Guanine) and T (Thymine). Syntetická DNA použitá v SelectaDNA je krátka reťaz, ktorá ju robí robustnejšou ako je ľudská DNA.

 

 

Detaily kódu sú po označení zaznamenané v SelectaDNA databáze  www.secureassetregister.com , takže kód nájdený na majetku alebo osobe môže byť identifikovaný k špecifickému majiteľovi alebo miestu. 

SelectaDNA kód môže byť dešifrovaný molekulárnym genetickým laboratóriom, ktoré bolo dodané so SelectaDNA sadou roztokov určených k analýze a rozboru SelectaDNA vzoriek.